STEM

  • 1
    STEM, Entegre öğrenmeyi aşılmaya çalışan Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanıyor ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor. Son dönemde STEM kısaltmasının yanında anılmaya başlayan '+A', STEM+A olarak eklenmesi ile ART, Türkçe'si Sanat başlığını temsil eder. STEM Türkçe kısaltması FETEMM olarak çevrilmiş ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitiminin baş harflerinden alıntı yapılmıştır.
    18.05.2016 08:45 ~ 18.05.2016 08:54

STEM hakkında siz de yorum yapın